Loading...

Roboty instalacyjno inżynieryjne Wielichowo

Roboty instalacyjno inżynieryjne Wielichowo 2019-06-22T18:24:32+00:00

Doświadczenie

Jesteśmy od trzydziestu lat w branży!

Terminowość

Wyznaczone terminy zawsze traktujemy priorytetowo

Wysoka jakość

Korzystając z najlepszych i najnowszych technologii zapewniamy najwyższą jakość prac

 

 

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa istnieje na rynku budowlanym i funk

roboty ziemne Wielichowo

cjonuje nieprzerwanie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989.

Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna w regionie marka, która działa aktywnie w swojej branży.

Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: budowa kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia, wykwalifikowana kadrę pracowników oraz sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia robót, a wszelkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuka budowlana, najnowsza wiedza techniczna, normami i obowiązującymi przepisami.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniamy wysoka jakość i niezawodność świadczonych usług, co potwierdzamy udzielani

przepompownia ścieków Wielichowo

em gwarancji na wykonane prace oraz otrzymanymi referencjami. Jesteśmy partnerem, którego cechuje profesjonalizm, kompleksowe usługi, elastyczność, kreatywność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb klienta, a co za tym idzie, zdolność sprostania najwyższym wymaganiom.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy z nasza firma, opartej na wspólnym realizowaniu p

rojektów. Mamy nadzieje, ze przedstawiona oferta zaowocuje podjęciem wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym profilem działalności są roboty instalacyjno-inżynieryjne Wielichowo, polegające na kompleksowym wykonawstwie:

– Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne Wielichowo, sanitarne i deszczowe oraz ciepłociągi c.o.,

– Oczyszczalnie Wielichowo, przepompownie Wielichowo i tłocznie ścieków Wielichowo,

głębokie wykopy Wielichowo

– Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody Wielichowo, odwodnienia wykopów igłofiltrami Wielichowo roboty drogowe Wielichowo

– Odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami Wielichowo

– Przewierty i przeciski kretem i wiertnicą HWP pod drogami i torami 

kolejowymi Wielichowo,

– Roboty drogowe Wielichowo,

– Zmechanizowane roboty ziemne Wielichowo.

Budujemy sieci wodno-kanalizacyjnych Wielichowo wraz z przyłączami (przy kanalikami) z materiałów takich jak

wuko czyszczie kanalizacji Wielichowo

PVC, PEHD,PE RC, hydranty, zasuwy, zawory z żeliwo sferoidalne, studnie, włazy, goliki, wpusty, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe, ogólnospławne, deszczowe i sanitarne, przepompownie ścieków, przydomowe oczyszczalnie, tłocznie, kamionka, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownie, podczyszczalnie.

Ponadto firma wdrożyła nowe technologie oraz świadczy usługi budowlane polegające na:

– kompleksowe przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami, zbiornikami wodnymi 

i innymi przeszkodami w terenie średnica do 500 mm,

– roboty asfaltowe, nawierzchnie asfaltowe na małą i średnią skalę,

– drogi, dojazdy, parkingi, place z kostki brukowej, płyt drogowych, krawężniki, obrzeża,

– podbudowy,

– wymiany gruntu,

– transport urobki, ziemi, kruszywa, humusu samochodami samowyładowczymi (wywrotka) Wielichowo

– usługi koparką Wielichowo,

– usługi koparko-ładowarką Wielichowo,

– usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Wielichowo,

– zgrzewanie rur PE do średnicy fi. 500 mm,

– odbiór wozem beczką asenizacyjną Wielichowo,

zgrzewanie rur pe Wielichowo

– ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji WUKO Wielichowo,

– usługi kopanie fundamentów, wyburzenia i inne roboty budowlane Wielichowo,

– wykopy pod zbiorniki i inne obiekty podziemne Wielichowo,

– wykopy pod sieci wodociągowe Wielichowo,- wykopy pod sieci kanalizacyjne i elektryczne Wielichowo,
– kopanie pod szamba, oczyszczalnie biologiczne Wielichowo,
– niwelacja gruntu Wielichowo,
– skarpowanie oraz hałdowanie Wielichowo,
– zdejmowanie warstwy humusowej Wielichowo,
– korytowanie dróg Wielichowo,- zasypki ław fundamentowych Wielichowo,
– rozbiórki i wyburzenia Wielichowo,
– odśnieżanie Wielichowo,

– usuwanie awarii wod-kan Wielichowo,

Dbamy o systematyczną wymianę i bieżące utrzymanie parku maszynowego. Inwestujemy w nowe jednostki sprzętowo-transportowe. Nasz sprzęt jest nowoczesny i wydajny.

 

sieci wodno kanalizacyjne Wielichowo

 

Sprzęt firmy ZRII HYDROPEX:

– Koparki kołowe Liebherr: A918 Compact, A916, A904, A-900, A-314, A-312 oraz koparka firmy Atlas. Wszystkie dostosowane do pracy jako dźwigi i spycharki. Firma posiada ich kilkanaście

– Koparko-ładowarki JCB

– Wiertnica horyzontalna Tracto-technik Grundodrill 15 xp TAT

– Samochody ciężarowe skrzyniowe samowyładowcze: MAN

– Samochód ciężarowy VOLVO FH13 wraz przyczepą tandem SCHMITZ,

– Samochody dostawcze: Citroen Jumper i Berlingów, Renault Master

szalunki obodowy dystemowe głębokie wykopy Wielichowo

– Ciągniki rolnicze: Ursus i Zetor 140CL Forterra (TUR, pług śnieżny)  z przyczepami,

– Recykler do asfaltu – Bagela,

– Walce okołkowane do gruntów spoistych firmy Wacker i Rammax

– Walce do asfaltu firmy Ammann,

– Zagęszczarki wibracyjne płytowe: Wacker, Ammann, Honda,

– Ubijaki stopowe: Wacker , Weber, Amman, Bomag.,

– Szalunki – obudowy systemowe wykopów Emunds + Staudinger Extra KT; Płyta dolna: wys. 2,6 m wraz z nadstawkami do gł. 5,8 m, maksymalna szerokość wykopu: 4,5 m. Ogólna długość zabudowy wykopu na 100mb przy głęboko

usługi koparką Wielichowo

 

ści 5,5m,

– Piły do cięcia asfaltu i betonu: Honda, Wacker, Husqvarna,

– Agregaty prądotwórcze: Honda i Eisemann P 9000, Stanley, FOGO,

– Pompowe agregaty igłofiltrowe spalinowe (ciche) i elektryczne wraz z instalacją igłofiltrową,

– Elektryczne i spalinowe pompy do odwadniania wykopów itp. firmy Wacker,

– Wiertnice poziome HWP do przewiertów pod drogami i torami kolejowymi,

– Urządzenia do przebić pod drogami i torami kolejowymi (kret),

– Zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe do rur PE Kamitech i Novatech,

– Wóz beczka asenizacyjna 10000 l z funkcją WUKU 80 mb,

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

sieci wod kan roboty zimne zagęszcznie walec Wielichowo

 

Definicje naszych usług

Sieć wodociągowa to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rury PE lub z innych materiałów. Zwykle jest to trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej. Do nawiertki od razu przymocowuje się zasuwę wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa służy do natychmiastowego odcięcia dopływu wody. Zasuwę należy zamocować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym lub podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do poziomu przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest w żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone na najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku w pobliżu zasuwy.

Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od innych sieci i urządzeń wynosi:

1,5m od kanalizacji i gazu,

1,0m od słupów energetycznych,

0,8m od kabli energetycznych,

0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Dodatkowo w pasie o szerokości 2,0m nie należy sadzić drzew i krzewów.

Podczyszczalnie wód deszczowych Woda pitna sukcesywnie drożeje, a w gospodarstwie domowym ponad połowę zużywanej wody możemy zastąpić pochodzącą z dachu odpowiednio przefiltrowaną i zgromadzoną wodą deszczową. Woda deszczowa świetnie nadaje się do spłukiwania toalet, prania, prac porządkowych, mycia samochodu i podlewania ogrodu.
Deszczówka zostaje umieszczana w specjalnych zbiornikach, o różnej pojemności, dostosowywanej do potrzeb każdej rodziny. Ważne jest aby te pojemniki wykonane były z wysokiej jakości polietylenu, który zabezpieczy zgromadzoną wodę przed słońce, a tym samym uniknie nagrzewania wody.

Stacje uzdatniania wody Stacja uzdatniania wody to budowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy.Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej.
Uzdatnianie wody to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.
Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

– odżelazianie,

– zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe,

– demineralizacja, np. poprzez destylację,

– filtracja mineralna, węglowa, mechaniczna,

– dezynfekcja chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV,

– odwrócona osmoza (RO),

Sieci gazowe

Sieć gazowa jest własnością dostawcy gazu. Pod nazwą „sieć” ukrywają się rury, armatura (uzbrojenie) i urządzenia wodne, które znajdują się poza budynkiem (granicami nieruchomości).

Sieć gazowa ma następującą hierarchię:

– sieci przesyłowe (gazociągi wysokiego ciśnienia – powyżej 1,6 MPa),
– sieci rozprowadzające (średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa, ale mniej niż 0,5 MPa lub średniego podwyższonego średniego ciśnienia – do 1,6 MPa),
– sieci rozdzielcze (średniego lub niskiego ciśnienia – do 10 kPa).
Granicą między sieciami przesyłowymi a rozprowadzającymi jest stacja redukcyjna. Sieć rozprowadzająca przechodzi w sieć rozdzielczą w budynku rozdzielni.

Przewody gazowe prowadzone są pod ziemią, co zabezpiecza je przed wpływem warunków atmosferycznych. W miarę możliwości przebieg przewodów jest zgodny z linią drogi. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe włączanie nowych odbiorców do sieci.
Przyłącze: przejście sieć – instalacja

Włączenie odbiorcy następuje poprzez przyłącze, mocowane do przewodu sieci rozdzielczej. Przyłącze stanowi odcinek rury łączący sieć z instalacją rurami i urządzeniami w budynku (na terenie nieruchomości).

Przyłącza oznaczane są znakami informacyjnymi. Na znaku podana jest średnica (w mm), spadek przyłącza (w promilach) oraz jego długość (w m) oraz rodzaj sieci (średnio czy niskociśnieniowa). Może być też podany materiał, z którego jest wykonane przyłącze (najczęściej stal ocynkowana wtedy nie ma informacji o materiale; bądź polietylen oznaczony jako PE).
Na przyłączu zamontowany jest główny kurek gazowy oraz (jeśli jest potrzebny) reduktor ciśnienia. Urządzenia umieszczone są w szafce gazomierzowej na granicy nieruchomości lub na ścianie budynku. Granicą między siecią a instalacją jest kurek gazowy główny – własność dostawcy.

WUKO, czyli czyszczenie i udrażnianie kanałów i studzienek metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną polega na wypłukiwaniu wodą pod ciśnieniem wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale. Woda pod wysokim ciśnieniem wytwarzanym przez pompę (zamontowaną na specjalistycznym samochodzie) tłoczona jest przez wąż gumowy do specjalnej dyszy (zwanej też głowicą). Dobór dyszy zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń w kanale oraz jego średnicy. Z głowicy wypływają silne strumienie wody skierowane na ścianki kanału, powodując odrywanie się zanieczyszczeń od powierzchni kanału i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są wybierane ręcznie lub pompą próżniową (ssawną).

Przepompownia ścieków jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Jej zadaniem jest podniesienie słupa ścieków do takiej wysokości aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika jakim jest oczyszczalnia ścieków. Przepompownia jest szczelnym, cylindrycznym, pionowym zbiornikiem wykonanym z żywic poliestrowych, wzmocnionym włóknem szklanym. W bocznej powierzchni zbiornika montowane są specjalne złącza dopływu i odpływu, których usytuowanie każdorazowo dostosowane jest do zamówienia klienta

Nasze Usługi:

robót instalacyjno-inżynieryjnych Wielichowo, inżynieria sanitarna Wielichowo, budowa Wielichowo, kolektory deszczowe i sanitarne Wielichowo, przekroje rur Wielichowo, głęboki wykopy Wielichowo, trudne warunki gruntowo-geologiczne i terenowe Wielichowo, sprzęt Wielichowo, uprawnienia Wielichowo, kierownik budowy Wielichowo, kierownik sanitarny Wielichowo, projekt organizacji ruchu Wielichowo, zajęcie pasa drogowego Wielichowo, referencje Wielichowo, kompleksowe Wielichowo, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne Wielichowo, sieci sanitarne i deszczowe oraz ciepłociągi c.o. Wielichowo, oczyszczalnie ścieków Wielichowo, przepompownie ścieków Wielichowo, tłocznie ścieków Wielichowo, stacje wodociągowe Wielichowo, uzdatnianie wody Wielichowo, odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami Wielichowo, igłofiltry pompy igłostudnie Wielichowo, przewierty Wielichowo, przeciski kretem Wielichowo, wiertnicą HWP pod drogami i torami kolejowymi Wielichowo, Wielichowo, roboty drogowe Wielichowo, zmechanizowane roboty zimne Wielichowo, przyłącza Wielichowo, przy kanaliki Wielichowo, rury PVC Wielichowo, rury PEHD Wielichowo, rury PE RC Wielichowo, hydranty Wielichowo, zasuwy Wielichowo, zawory Wielichowo, żeliwo sferoidalne Wielichowo, studnie Wielichowo, włazy drogowe Wielichowo, goliki Wielichowo, wpusty Wielichowo, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe Wielichowo, kanalizacja ogólnospławna Wielichowo, kanalizacja deszczowe i sanitarna Wielichowo, przydomowe oczyszczalnie Wielichowo, tłocznie Wielichowo, kamionka Wielichowo, przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami i zbiornikami wodnymi Wielichowo, roboty nawierzchnie asfaltowe Wielichowo, drogi Wielichowo, dojazdy Wielichowo, parkingi Wielichowo, place z kostki brukowej Wielichowo, płyt drogowych Wielichowo, krawężniki Wielichowo, obrzeża Wielichowo, podbudowy Wielichowo, wymiana gruntu Wielichowo, transport urobki samochodami samowyładowczymi (wywrotka) Wielichowo, ziemia Wielichowo, kruszywa Wielichowo, usługi koparka Wielichowo, usługi koparko-ładowarka Wielichowo, usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Wielichowo, zgrzewanie rur PE do średnicy fi. 500 mm Wielichowo, odbiór wozem beczką asenizacyjną Wielichowo, ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji WUKO Wielichowo, usługi kopanie fundamentów Wielichowo, wyburzenia i inne roboty budowlane Wielichowo, wykopy pod zbiorniki i inne obiekty podziemne Wielichowo, wykopy pod sieci wodociągowe Wielichowo, wykopy pod sieci kanalizacyjne i elektryczne Wielichowo, kopanie pod szamba Wielichowo, oczyszczalnie biologiczne Wielichowo, niwelacja gruntu Wielichowo, skarpowanie oraz hałdowanie Wielichowo, zdejmowanie warstwy humusowej Wielichowo, korytowanie dróg Wielichowo, zasypki ław fundamentowych Wielichowo, rozbiórki i wyburzenia Wielichowo, odśnieżanie Wielichowo, usuwanie awarii wod-kan Wielichowo, wuko Wielichowo, czyszczenie i udrażnianie kanałów i studzienek metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną wuko Wielichowo, liebherr Wielichowo, walce wacker amman Wielichowo, zagęszczarki Wielichowo, zagęszczarki Wielichowo, szalunki Wielichowo, obudowy wykopów Wielichowo, recykler do asfaltu Wielichowo, pompowe agrefaty igłofitrowe Wielichowo, zgrzewarka doczołowa elektrooporowa Wielichowo, zgrzewanie rur PE Wielichowo, motopompa Wielichowo, Sieci wodno-kanalizacyjne Wielichowo, Sieci wod-kan Wielichowo, Sieci wod kan Wielichowo, Sieci wodociągowe Wielichowo, Sieci sanitarne Wielichowo, Sieci kanalizacyjne Wielichowo, Kanalizacja deszczowa Wielichowo, Kanalizacja tłoczna Wielichowo, Przyłącza Wielichowo, Przyłącza wodociągowe Wielichowo, Przyłącza kanalizacyjne Wielichowo, Usuwanie awarie sieci wod kan Wielichowo, Udrażnianie kanalizacji WUKO Wielichowo, Czyszczenie kanalizacji WUKO Wielichowo, Przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami Wielichowo, Przepompownie ścieków Wielichowo, Tłocznie ścieków Wielichowo, Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody Wielichowo, Odwodnienia wykopów igłofiltrami i igłostudniami Wielichowo, Igłofiltry Wielichowo, Odwodniania gruntu Wielichowo, Zgrzewanie rur PE Wielichowo, Roboty drogowe Wielichowo, Wykopu Wielichowo, Zmechanizowane roboty zimne Wielichowo, Roboty zimne Wielichowo, Asfalty Wielichowo, Usługi koparka Wielichowo, Usługi minikoparka Wielichowo, usługi koparko-ładowarka Wielichowo, usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Wielichowo,