Loading...

Roboty instalacyjno inżynieryjne Szamocin

Roboty instalacyjno inżynieryjne Szamocin 2019-06-22T18:24:19+00:00

Doświadczenie

Jesteśmy od trzydziestu lat w branży!

Terminowość

Wyznaczone terminy zawsze traktujemy priorytetowo

Wysoka jakość

Korzystając z najlepszych i najnowszych technologii zapewniamy najwyższą jakość prac

 

 

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa istnieje na rynku budowlanym i funk

roboty ziemne Szamocin

cjonuje nieprzerwanie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989.

Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna w regionie marka, która działa aktywnie w swojej branży.

Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: budowa kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia, wykwalifikowana kadrę pracowników oraz sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia robót, a wszelkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuka budowlana, najnowsza wiedza techniczna, normami i obowiązującymi przepisami.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniamy wysoka jakość i niezawodność świadczonych usług, co potwierdzamy udzielani

przepompownia ścieków Szamocin

em gwarancji na wykonane prace oraz otrzymanymi referencjami. Jesteśmy partnerem, którego cechuje profesjonalizm, kompleksowe usługi, elastyczność, kreatywność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb klienta, a co za tym idzie, zdolność sprostania najwyższym wymaganiom.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy z nasza firma, opartej na wspólnym realizowaniu p

rojektów. Mamy nadzieje, ze przedstawiona oferta zaowocuje podjęciem wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym profilem działalności są roboty instalacyjno-inżynieryjne Szamocin, polegające na kompleksowym wykonawstwie:

– Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne Szamocin, sanitarne i deszczowe oraz ciepłociągi c.o.,

– Oczyszczalnie Szamocin, przepompownie Szamocin i tłocznie ścieków Szamocin,

głębokie wykopy Szamocin

– Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody Szamocin, odwodnienia wykopów igłofiltrami Szamocin roboty drogowe Szamocin

– Odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami Szamocin

– Przewierty i przeciski kretem i wiertnicą HWP pod drogami i torami 

kolejowymi Szamocin,

– Roboty drogowe Szamocin,

– Zmechanizowane roboty ziemne Szamocin.

Budujemy sieci wodno-kanalizacyjnych Szamocin wraz z przyłączami (przy kanalikami) z materiałów takich jak

wuko czyszczie kanalizacji Szamocin

PVC, PEHD,PE RC, hydranty, zasuwy, zawory z żeliwo sferoidalne, studnie, włazy, goliki, wpusty, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe, ogólnospławne, deszczowe i sanitarne, przepompownie ścieków, przydomowe oczyszczalnie, tłocznie, kamionka, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownie, podczyszczalnie.

Ponadto firma wdrożyła nowe technologie oraz świadczy usługi budowlane polegające na:

– kompleksowe przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami, zbiornikami wodnymi 

i innymi przeszkodami w terenie średnica do 500 mm,

– roboty asfaltowe, nawierzchnie asfaltowe na małą i średnią skalę,

– drogi, dojazdy, parkingi, place z kostki brukowej, płyt drogowych, krawężniki, obrzeża,

– podbudowy,

– wymiany gruntu,

– transport urobki, ziemi, kruszywa, humusu samochodami samowyładowczymi (wywrotka) Szamocin

– usługi koparką Szamocin,

– usługi koparko-ładowarką Szamocin,

– usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Szamocin,

– zgrzewanie rur PE do średnicy fi. 500 mm,

– odbiór wozem beczką asenizacyjną Szamocin,

zgrzewanie rur pe Szamocin

– ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji WUKO Szamocin,

– usługi kopanie fundamentów, wyburzenia i inne roboty budowlane Szamocin,

– wykopy pod zbiorniki i inne obiekty podziemne Szamocin,

– wykopy pod sieci wodociągowe Szamocin,- wykopy pod sieci kanalizacyjne i elektryczne Szamocin,
– kopanie pod szamba, oczyszczalnie biologiczne Szamocin,
– niwelacja gruntu Szamocin,
– skarpowanie oraz hałdowanie Szamocin,
– zdejmowanie warstwy humusowej Szamocin,
– korytowanie dróg Szamocin,- zasypki ław fundamentowych Szamocin,
– rozbiórki i wyburzenia Szamocin,
– odśnieżanie Szamocin,

– usuwanie awarii wod-kan Szamocin,

Dbamy o systematyczną wymianę i bieżące utrzymanie parku maszynowego. Inwestujemy w nowe jednostki sprzętowo-transportowe. Nasz sprzęt jest nowoczesny i wydajny.

 

sieci wodno kanalizacyjne Szamocin

 

Sprzęt firmy ZRII HYDROPEX:

– Koparki kołowe Liebherr: A918 Compact, A916, A904, A-900, A-314, A-312 oraz koparka firmy Atlas. Wszystkie dostosowane do pracy jako dźwigi i spycharki. Firma posiada ich kilkanaście

– Koparko-ładowarki JCB

– Wiertnica horyzontalna Tracto-technik Grundodrill 15 xp TAT

– Samochody ciężarowe skrzyniowe samowyładowcze: MAN

– Samochód ciężarowy VOLVO FH13 wraz przyczepą tandem SCHMITZ,

– Samochody dostawcze: Citroen Jumper i Berlingów, Renault Master

szalunki obodowy dystemowe głębokie wykopy Szamocin

– Ciągniki rolnicze: Ursus i Zetor 140CL Forterra (TUR, pług śnieżny)  z przyczepami,

– Recykler do asfaltu – Bagela,

– Walce okołkowane do gruntów spoistych firmy Wacker i Rammax

– Walce do asfaltu firmy Ammann,

– Zagęszczarki wibracyjne płytowe: Wacker, Ammann, Honda,

– Ubijaki stopowe: Wacker , Weber, Amman, Bomag.,

– Szalunki – obudowy systemowe wykopów Emunds + Staudinger Extra KT; Płyta dolna: wys. 2,6 m wraz z nadstawkami do gł. 5,8 m, maksymalna szerokość wykopu: 4,5 m. Ogólna długość zabudowy wykopu na 100mb przy głęboko

usługi koparką Szamocin

 

ści 5,5m,

– Piły do cięcia asfaltu i betonu: Honda, Wacker, Husqvarna,

– Agregaty prądotwórcze: Honda i Eisemann P 9000, Stanley, FOGO,

– Pompowe agregaty igłofiltrowe spalinowe (ciche) i elektryczne wraz z instalacją igłofiltrową,

– Elektryczne i spalinowe pompy do odwadniania wykopów itp. firmy Wacker,

– Wiertnice poziome HWP do przewiertów pod drogami i torami kolejowymi,

– Urządzenia do przebić pod drogami i torami kolejowymi (kret),

– Zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe do rur PE Kamitech i Novatech,

– Wóz beczka asenizacyjna 10000 l z funkcją WUKU 80 mb,

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

sieci wod kan roboty zimne zagęszcznie walec Szamocin

 

Definicje naszych usług

Sieć wodociągowa to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rury PE lub z innych materiałów. Zwykle jest to trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej. Do nawiertki od razu przymocowuje się zasuwę wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa służy do natychmiastowego odcięcia dopływu wody. Zasuwę należy zamocować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym lub podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do poziomu przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest w żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone na najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku w pobliżu zasuwy.

Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od innych sieci i urządzeń wynosi:

1,5m od kanalizacji i gazu,

1,0m od słupów energetycznych,

0,8m od kabli energetycznych,

0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Dodatkowo w pasie o szerokości 2,0m nie należy sadzić drzew i krzewów.

Podczyszczalnie wód deszczowych Woda pitna sukcesywnie drożeje, a w gospodarstwie domowym ponad połowę zużywanej wody możemy zastąpić pochodzącą z dachu odpowiednio przefiltrowaną i zgromadzoną wodą deszczową. Woda deszczowa świetnie nadaje się do spłukiwania toalet, prania, prac porządkowych, mycia samochodu i podlewania ogrodu.
Deszczówka zostaje umieszczana w specjalnych zbiornikach, o różnej pojemności, dostosowywanej do potrzeb każdej rodziny. Ważne jest aby te pojemniki wykonane były z wysokiej jakości polietylenu, który zabezpieczy zgromadzoną wodę przed słońce, a tym samym uniknie nagrzewania wody.

Stacje uzdatniania wody Stacja uzdatniania wody to budowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy.Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej.
Uzdatnianie wody to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.
Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

– odżelazianie,

– zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe,

– demineralizacja, np. poprzez destylację,

– filtracja mineralna, węglowa, mechaniczna,

– dezynfekcja chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV,

– odwrócona osmoza (RO),

Sieci gazowe

Sieć gazowa jest własnością dostawcy gazu. Pod nazwą „sieć” ukrywają się rury, armatura (uzbrojenie) i urządzenia wodne, które znajdują się poza budynkiem (granicami nieruchomości).

Sieć gazowa ma następującą hierarchię:

– sieci przesyłowe (gazociągi wysokiego ciśnienia – powyżej 1,6 MPa),
– sieci rozprowadzające (średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa, ale mniej niż 0,5 MPa lub średniego podwyższonego średniego ciśnienia – do 1,6 MPa),
– sieci rozdzielcze (średniego lub niskiego ciśnienia – do 10 kPa).
Granicą między sieciami przesyłowymi a rozprowadzającymi jest stacja redukcyjna. Sieć rozprowadzająca przechodzi w sieć rozdzielczą w budynku rozdzielni.

Przewody gazowe prowadzone są pod ziemią, co zabezpiecza je przed wpływem warunków atmosferycznych. W miarę możliwości przebieg przewodów jest zgodny z linią drogi. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe włączanie nowych odbiorców do sieci.
Przyłącze: przejście sieć – instalacja

Włączenie odbiorcy następuje poprzez przyłącze, mocowane do przewodu sieci rozdzielczej. Przyłącze stanowi odcinek rury łączący sieć z instalacją rurami i urządzeniami w budynku (na terenie nieruchomości).

Przyłącza oznaczane są znakami informacyjnymi. Na znaku podana jest średnica (w mm), spadek przyłącza (w promilach) oraz jego długość (w m) oraz rodzaj sieci (średnio czy niskociśnieniowa). Może być też podany materiał, z którego jest wykonane przyłącze (najczęściej stal ocynkowana wtedy nie ma informacji o materiale; bądź polietylen oznaczony jako PE).
Na przyłączu zamontowany jest główny kurek gazowy oraz (jeśli jest potrzebny) reduktor ciśnienia. Urządzenia umieszczone są w szafce gazomierzowej na granicy nieruchomości lub na ścianie budynku. Granicą między siecią a instalacją jest kurek gazowy główny – własność dostawcy.

WUKO, czyli czyszczenie i udrażnianie kanałów i studzienek metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną polega na wypłukiwaniu wodą pod ciśnieniem wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale. Woda pod wysokim ciśnieniem wytwarzanym przez pompę (zamontowaną na specjalistycznym samochodzie) tłoczona jest przez wąż gumowy do specjalnej dyszy (zwanej też głowicą). Dobór dyszy zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń w kanale oraz jego średnicy. Z głowicy wypływają silne strumienie wody skierowane na ścianki kanału, powodując odrywanie się zanieczyszczeń od powierzchni kanału i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są wybierane ręcznie lub pompą próżniową (ssawną).

Przepompownia ścieków jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Jej zadaniem jest podniesienie słupa ścieków do takiej wysokości aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika jakim jest oczyszczalnia ścieków. Przepompownia jest szczelnym, cylindrycznym, pionowym zbiornikiem wykonanym z żywic poliestrowych, wzmocnionym włóknem szklanym. W bocznej powierzchni zbiornika montowane są specjalne złącza dopływu i odpływu, których usytuowanie każdorazowo dostosowane jest do zamówienia klienta

Nasze Usługi:

robót instalacyjno-inżynieryjnych Szamocin, inżynieria sanitarna Szamocin, budowa Szamocin, kolektory deszczowe i sanitarne Szamocin, przekroje rur Szamocin, głęboki wykopy Szamocin, trudne warunki gruntowo-geologiczne i terenowe Szamocin, sprzęt Szamocin, uprawnienia Szamocin, kierownik budowy Szamocin, kierownik sanitarny Szamocin, projekt organizacji ruchu Szamocin, zajęcie pasa drogowego Szamocin, referencje Szamocin, kompleksowe Szamocin, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne Szamocin, sieci sanitarne i deszczowe oraz ciepłociągi c.o. Szamocin, oczyszczalnie ścieków Szamocin, przepompownie ścieków Szamocin, tłocznie ścieków Szamocin, stacje wodociągowe Szamocin, uzdatnianie wody Szamocin, odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami Szamocin, igłofiltry pompy igłostudnie Szamocin, przewierty Szamocin, przeciski kretem Szamocin, wiertnicą HWP pod drogami i torami kolejowymi Szamocin, Szamocin, roboty drogowe Szamocin, zmechanizowane roboty zimne Szamocin, przyłącza Szamocin, przy kanaliki Szamocin, rury PVC Szamocin, rury PEHD Szamocin, rury PE RC Szamocin, hydranty Szamocin, zasuwy Szamocin, zawory Szamocin, żeliwo sferoidalne Szamocin, studnie Szamocin, włazy drogowe Szamocin, goliki Szamocin, wpusty Szamocin, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe Szamocin, kanalizacja ogólnospławna Szamocin, kanalizacja deszczowe i sanitarna Szamocin, przydomowe oczyszczalnie Szamocin, tłocznie Szamocin, kamionka Szamocin, przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami i zbiornikami wodnymi Szamocin, roboty nawierzchnie asfaltowe Szamocin, drogi Szamocin, dojazdy Szamocin, parkingi Szamocin, place z kostki brukowej Szamocin, płyt drogowych Szamocin, krawężniki Szamocin, obrzeża Szamocin, podbudowy Szamocin, wymiana gruntu Szamocin, transport urobki samochodami samowyładowczymi (wywrotka) Szamocin, ziemia Szamocin, kruszywa Szamocin, usługi koparka Szamocin, usługi koparko-ładowarka Szamocin, usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Szamocin, zgrzewanie rur PE do średnicy fi. 500 mm Szamocin, odbiór wozem beczką asenizacyjną Szamocin, ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji WUKO Szamocin, usługi kopanie fundamentów Szamocin, wyburzenia i inne roboty budowlane Szamocin, wykopy pod zbiorniki i inne obiekty podziemne Szamocin, wykopy pod sieci wodociągowe Szamocin, wykopy pod sieci kanalizacyjne i elektryczne Szamocin, kopanie pod szamba Szamocin, oczyszczalnie biologiczne Szamocin, niwelacja gruntu Szamocin, skarpowanie oraz hałdowanie Szamocin, zdejmowanie warstwy humusowej Szamocin, korytowanie dróg Szamocin, zasypki ław fundamentowych Szamocin, rozbiórki i wyburzenia Szamocin, odśnieżanie Szamocin, usuwanie awarii wod-kan Szamocin, wuko Szamocin, czyszczenie i udrażnianie kanałów i studzienek metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną wuko Szamocin, liebherr Szamocin, walce wacker amman Szamocin, zagęszczarki Szamocin, zagęszczarki Szamocin, szalunki Szamocin, obudowy wykopów Szamocin, recykler do asfaltu Szamocin, pompowe agrefaty igłofitrowe Szamocin, zgrzewarka doczołowa elektrooporowa Szamocin, zgrzewanie rur PE Szamocin, motopompa Szamocin, Sieci wodno-kanalizacyjne Szamocin, Sieci wod-kan Szamocin, Sieci wod kan Szamocin, Sieci wodociągowe Szamocin, Sieci sanitarne Szamocin, Sieci kanalizacyjne Szamocin, Kanalizacja deszczowa Szamocin, Kanalizacja tłoczna Szamocin, Przyłącza Szamocin, Przyłącza wodociągowe Szamocin, Przyłącza kanalizacyjne Szamocin, Usuwanie awarie sieci wod kan Szamocin, Udrażnianie kanalizacji WUKO Szamocin, Czyszczenie kanalizacji WUKO Szamocin, Przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami Szamocin, Przepompownie ścieków Szamocin, Tłocznie ścieków Szamocin, Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody Szamocin, Odwodnienia wykopów igłofiltrami i igłostudniami Szamocin, Igłofiltry Szamocin, Odwodniania gruntu Szamocin, Zgrzewanie rur PE Szamocin, Roboty drogowe Szamocin, Wykopu Szamocin, Zmechanizowane roboty zimne Szamocin, Roboty zimne Szamocin, Asfalty Szamocin, Usługi koparka Szamocin, Usługi minikoparka Szamocin, usługi koparko-ładowarka Szamocin, usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Szamocin,