Loading...

Roboty instalacyjno inżynieryjne Nakło nad Notecią

Roboty instalacyjno inżynieryjne Nakło nad Notecią 2019-06-22T18:21:49+00:00

Doświadczenie

Jesteśmy od trzydziestu lat w branży!

Terminowość

Wyznaczone terminy zawsze traktujemy priorytetowo

Wysoka jakość

Korzystając z najlepszych i najnowszych technologii zapewniamy najwyższą jakość prac

 

 

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa istnieje na rynku budowlanym i funk

roboty ziemne Nakło nad Notecią

cjonuje nieprzerwanie od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989.

Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna w regionie marka, która działa aktywnie w swojej branży.

Od samego początku swojej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: budowa kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia, wykwalifikowana kadrę pracowników oraz sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia robót, a wszelkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuka budowlana, najnowsza wiedza techniczna, normami i obowiązującymi przepisami.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniamy wysoka jakość i niezawodność świadczonych usług, co potwierdzamy udzielani

przepompownia ścieków Nakło nad Notecią

em gwarancji na wykonane prace oraz otrzymanymi referencjami. Jesteśmy partnerem, którego cechuje profesjonalizm, kompleksowe usługi, elastyczność, kreatywność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb klienta, a co za tym idzie, zdolność sprostania najwyższym wymaganiom.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy z nasza firma, opartej na wspólnym realizowaniu p

rojektów. Mamy nadzieje, ze przedstawiona oferta zaowocuje podjęciem wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym profilem działalności są roboty instalacyjno-inżynieryjne Nakło nad Notecią, polegające na kompleksowym wykonawstwie:

– Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne Nakło nad Notecią, sanitarne i deszczowe oraz ciepłociągi c.o.,

– Oczyszczalnie Nakło nad Notecią, przepompownie Nakło nad Notecią i tłocznie ścieków Nakło nad Notecią,

głębokie wykopy Nakło nad Notecią

– Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody Nakło nad Notecią, odwodnienia wykopów igłofiltrami Nakło nad Notecią roboty drogowe Nakło nad Notecią

– Odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami Nakło nad Notecią

– Przewierty i przeciski kretem i wiertnicą HWP pod drogami i torami 

kolejowymi Nakło nad Notecią,

– Roboty drogowe Nakło nad Notecią,

– Zmechanizowane roboty ziemne Nakło nad Notecią.

Budujemy sieci wodno-kanalizacyjnych Nakło nad Notecią wraz z przyłączami (przy kanalikami) z materiałów takich jak

wuko czyszczie kanalizacji Nakło nad Notecią

PVC, PEHD,PE RC, hydranty, zasuwy, zawory z żeliwo sferoidalne, studnie, włazy, goliki, wpusty, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe, ogólnospławne, deszczowe i sanitarne, przepompownie ścieków, przydomowe oczyszczalnie, tłocznie, kamionka, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownie, podczyszczalnie.

Ponadto firma wdrożyła nowe technologie oraz świadczy usługi budowlane polegające na:

– kompleksowe przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami, zbiornikami wodnymi 

i innymi przeszkodami w terenie średnica do 500 mm,

– roboty asfaltowe, nawierzchnie asfaltowe na małą i średnią skalę,

– drogi, dojazdy, parkingi, place z kostki brukowej, płyt drogowych, krawężniki, obrzeża,

– podbudowy,

– wymiany gruntu,

– transport urobki, ziemi, kruszywa, humusu samochodami samowyładowczymi (wywrotka) Nakło nad Notecią

– usługi koparką Nakło nad Notecią,

– usługi koparko-ładowarką Nakło nad Notecią,

– usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Nakło nad Notecią,

– zgrzewanie rur PE do średnicy fi. 500 mm,

– odbiór wozem beczką asenizacyjną Nakło nad Notecią,

zgrzewanie rur pe Nakło nad Notecią

– ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji WUKO Nakło nad Notecią,

– usługi kopanie fundamentów, wyburzenia i inne roboty budowlane Nakło nad Notecią,

– wykopy pod zbiorniki i inne obiekty podziemne Nakło nad Notecią,

– wykopy pod sieci wodociągowe Nakło nad Notecią,- wykopy pod sieci kanalizacyjne i elektryczne Nakło nad Notecią,
– kopanie pod szamba, oczyszczalnie biologiczne Nakło nad Notecią,
– niwelacja gruntu Nakło nad Notecią,
– skarpowanie oraz hałdowanie Nakło nad Notecią,
– zdejmowanie warstwy humusowej Nakło nad Notecią,
– korytowanie dróg Nakło nad Notecią,- zasypki ław fundamentowych Nakło nad Notecią,
– rozbiórki i wyburzenia Nakło nad Notecią,
– odśnieżanie Nakło nad Notecią,

– usuwanie awarii wod-kan Nakło nad Notecią,

Dbamy o systematyczną wymianę i bieżące utrzymanie parku maszynowego. Inwestujemy w nowe jednostki sprzętowo-transportowe. Nasz sprzęt jest nowoczesny i wydajny.

 

sieci wodno kanalizacyjne Nakło nad Notecią

 

Sprzęt firmy ZRII HYDROPEX:

– Koparki kołowe Liebherr: A918 Compact, A916, A904, A-900, A-314, A-312 oraz koparka firmy Atlas. Wszystkie dostosowane do pracy jako dźwigi i spycharki. Firma posiada ich kilkanaście

– Koparko-ładowarki JCB

– Wiertnica horyzontalna Tracto-technik Grundodrill 15 xp TAT

– Samochody ciężarowe skrzyniowe samowyładowcze: MAN

– Samochód ciężarowy VOLVO FH13 wraz przyczepą tandem SCHMITZ,

– Samochody dostawcze: Citroen Jumper i Berlingów, Renault Master

szalunki obodowy dystemowe głębokie wykopy Nakło nad Notecią

– Ciągniki rolnicze: Ursus i Zetor 140CL Forterra (TUR, pług śnieżny)  z przyczepami,

– Recykler do asfaltu – Bagela,

– Walce okołkowane do gruntów spoistych firmy Wacker i Rammax

– Walce do asfaltu firmy Ammann,

– Zagęszczarki wibracyjne płytowe: Wacker, Ammann, Honda,

– Ubijaki stopowe: Wacker , Weber, Amman, Bomag.,

– Szalunki – obudowy systemowe wykopów Emunds + Staudinger Extra KT; Płyta dolna: wys. 2,6 m wraz z nadstawkami do gł. 5,8 m, maksymalna szerokość wykopu: 4,5 m. Ogólna długość zabudowy wykopu na 100mb przy głęboko

usługi koparką Nakło nad Notecią

 

ści 5,5m,

– Piły do cięcia asfaltu i betonu: Honda, Wacker, Husqvarna,

– Agregaty prądotwórcze: Honda i Eisemann P 9000, Stanley, FOGO,

– Pompowe agregaty igłofiltrowe spalinowe (ciche) i elektryczne wraz z instalacją igłofiltrową,

– Elektryczne i spalinowe pompy do odwadniania wykopów itp. firmy Wacker,

– Wiertnice poziome HWP do przewiertów pod drogami i torami kolejowymi,

– Urządzenia do przebić pod drogami i torami kolejowymi (kret),

– Zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe do rur PE Kamitech i Novatech,

– Wóz beczka asenizacyjna 10000 l z funkcją WUKU 80 mb,

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

sieci wod kan roboty zimne zagęszcznie walec Nakło nad Notecią

 

Definicje naszych usług

Sieć wodociągowa to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rury PE lub z innych materiałów. Zwykle jest to trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej. Do nawiertki od razu przymocowuje się zasuwę wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa służy do natychmiastowego odcięcia dopływu wody. Zasuwę należy zamocować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym lub podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do poziomu przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest w żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone na najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku w pobliżu zasuwy.

Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od innych sieci i urządzeń wynosi:

1,5m od kanalizacji i gazu,

1,0m od słupów energetycznych,

0,8m od kabli energetycznych,

0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

Dodatkowo w pasie o szerokości 2,0m nie należy sadzić drzew i krzewów.

Podczyszczalnie wód deszczowych Woda pitna sukcesywnie drożeje, a w gospodarstwie domowym ponad połowę zużywanej wody możemy zastąpić pochodzącą z dachu odpowiednio przefiltrowaną i zgromadzoną wodą deszczową. Woda deszczowa świetnie nadaje się do spłukiwania toalet, prania, prac porządkowych, mycia samochodu i podlewania ogrodu.
Deszczówka zostaje umieszczana w specjalnych zbiornikach, o różnej pojemności, dostosowywanej do potrzeb każdej rodziny. Ważne jest aby te pojemniki wykonane były z wysokiej jakości polietylenu, który zabezpieczy zgromadzoną wodę przed słońce, a tym samym uniknie nagrzewania wody.

Stacje uzdatniania wody Stacja uzdatniania wody to budowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy.Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej.
Uzdatnianie wody to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.
Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

– odżelazianie,

– zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe,

– demineralizacja, np. poprzez destylację,

– filtracja mineralna, węglowa, mechaniczna,

– dezynfekcja chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV,

– odwrócona osmoza (RO),

Sieci gazowe

Sieć gazowa jest własnością dostawcy gazu. Pod nazwą „sieć” ukrywają się rury, armatura (uzbrojenie) i urządzenia wodne, które znajdują się poza budynkiem (granicami nieruchomości).

Sieć gazowa ma następującą hierarchię:

– sieci przesyłowe (gazociągi wysokiego ciśnienia – powyżej 1,6 MPa),
– sieci rozprowadzające (średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa, ale mniej niż 0,5 MPa lub średniego podwyższonego średniego ciśnienia – do 1,6 MPa),
– sieci rozdzielcze (średniego lub niskiego ciśnienia – do 10 kPa).
Granicą między sieciami przesyłowymi a rozprowadzającymi jest stacja redukcyjna. Sieć rozprowadzająca przechodzi w sieć rozdzielczą w budynku rozdzielni.

Przewody gazowe prowadzone są pod ziemią, co zabezpiecza je przed wpływem warunków atmosferycznych. W miarę możliwości przebieg przewodów jest zgodny z linią drogi. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe włączanie nowych odbiorców do sieci.
Przyłącze: przejście sieć – instalacja

Włączenie odbiorcy następuje poprzez przyłącze, mocowane do przewodu sieci rozdzielczej. Przyłącze stanowi odcinek rury łączący sieć z instalacją rurami i urządzeniami w budynku (na terenie nieruchomości).

Przyłącza oznaczane są znakami informacyjnymi. Na znaku podana jest średnica (w mm), spadek przyłącza (w promilach) oraz jego długość (w m) oraz rodzaj sieci (średnio czy niskociśnieniowa). Może być też podany materiał, z którego jest wykonane przyłącze (najczęściej stal ocynkowana wtedy nie ma informacji o materiale; bądź polietylen oznaczony jako PE).
Na przyłączu zamontowany jest główny kurek gazowy oraz (jeśli jest potrzebny) reduktor ciśnienia. Urządzenia umieszczone są w szafce gazomierzowej na granicy nieruchomości lub na ścianie budynku. Granicą między siecią a instalacją jest kurek gazowy główny – własność dostawcy.

WUKO, czyli czyszczenie i udrażnianie kanałów i studzienek metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną polega na wypłukiwaniu wodą pod ciśnieniem wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale. Woda pod wysokim ciśnieniem wytwarzanym przez pompę (zamontowaną na specjalistycznym samochodzie) tłoczona jest przez wąż gumowy do specjalnej dyszy (zwanej też głowicą). Dobór dyszy zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń w kanale oraz jego średnicy. Z głowicy wypływają silne strumienie wody skierowane na ścianki kanału, powodując odrywanie się zanieczyszczeń od powierzchni kanału i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są wybierane ręcznie lub pompą próżniową (ssawną).

Przepompownia ścieków jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Jej zadaniem jest podniesienie słupa ścieków do takiej wysokości aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika jakim jest oczyszczalnia ścieków. Przepompownia jest szczelnym, cylindrycznym, pionowym zbiornikiem wykonanym z żywic poliestrowych, wzmocnionym włóknem szklanym. W bocznej powierzchni zbiornika montowane są specjalne złącza dopływu i odpływu, których usytuowanie każdorazowo dostosowane jest do zamówienia klienta

Nasze Usługi:

robót instalacyjno-inżynieryjnych Nakło nad Notecią, inżynieria sanitarna Nakło nad Notecią, budowa Nakło nad Notecią, kolektory deszczowe i sanitarne Nakło nad Notecią, przekroje rur Nakło nad Notecią, głęboki wykopy Nakło nad Notecią, trudne warunki gruntowo-geologiczne i terenowe Nakło nad Notecią, sprzęt Nakło nad Notecią, uprawnienia Nakło nad Notecią, kierownik budowy Nakło nad Notecią, kierownik sanitarny Nakło nad Notecią, projekt organizacji ruchu Nakło nad Notecią, zajęcie pasa drogowego Nakło nad Notecią, referencje Nakło nad Notecią, kompleksowe Nakło nad Notecią, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne Nakło nad Notecią, sieci sanitarne i deszczowe oraz ciepłociągi c.o. Nakło nad Notecią, oczyszczalnie ścieków Nakło nad Notecią, przepompownie ścieków Nakło nad Notecią, tłocznie ścieków Nakło nad Notecią, stacje wodociągowe Nakło nad Notecią, uzdatnianie wody Nakło nad Notecią, odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami Nakło nad Notecią, igłofiltry pompy igłostudnie Nakło nad Notecią, przewierty Nakło nad Notecią, przeciski kretem Nakło nad Notecią, wiertnicą HWP pod drogami i torami kolejowymi Nakło nad Notecią, Nakło nad Notecią, roboty drogowe Nakło nad Notecią, zmechanizowane roboty zimne Nakło nad Notecią, przyłącza Nakło nad Notecią, przy kanaliki Nakło nad Notecią, rury PVC Nakło nad Notecią, rury PEHD Nakło nad Notecią, rury PE RC Nakło nad Notecią, hydranty Nakło nad Notecią, zasuwy Nakło nad Notecią, zawory Nakło nad Notecią, żeliwo sferoidalne Nakło nad Notecią, studnie Nakło nad Notecią, włazy drogowe Nakło nad Notecią, goliki Nakło nad Notecią, wpusty Nakło nad Notecią, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe Nakło nad Notecią, kanalizacja ogólnospławna Nakło nad Notecią, kanalizacja deszczowe i sanitarna Nakło nad Notecią, przydomowe oczyszczalnie Nakło nad Notecią, tłocznie Nakło nad Notecią, kamionka Nakło nad Notecią, przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami i zbiornikami wodnymi Nakło nad Notecią, roboty nawierzchnie asfaltowe Nakło nad Notecią, drogi Nakło nad Notecią, dojazdy Nakło nad Notecią, parkingi Nakło nad Notecią, place z kostki brukowej Nakło nad Notecią, płyt drogowych Nakło nad Notecią, krawężniki Nakło nad Notecią, obrzeża Nakło nad Notecią, podbudowy Nakło nad Notecią, wymiana gruntu Nakło nad Notecią, transport urobki samochodami samowyładowczymi (wywrotka) Nakło nad Notecią, ziemia Nakło nad Notecią, kruszywa Nakło nad Notecią, usługi koparka Nakło nad Notecią, usługi koparko-ładowarka Nakło nad Notecią, usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Nakło nad Notecią, zgrzewanie rur PE do średnicy fi. 500 mm Nakło nad Notecią, odbiór wozem beczką asenizacyjną Nakło nad Notecią, ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji WUKO Nakło nad Notecią, usługi kopanie fundamentów Nakło nad Notecią, wyburzenia i inne roboty budowlane Nakło nad Notecią, wykopy pod zbiorniki i inne obiekty podziemne Nakło nad Notecią, wykopy pod sieci wodociągowe Nakło nad Notecią, wykopy pod sieci kanalizacyjne i elektryczne Nakło nad Notecią, kopanie pod szamba Nakło nad Notecią, oczyszczalnie biologiczne Nakło nad Notecią, niwelacja gruntu Nakło nad Notecią, skarpowanie oraz hałdowanie Nakło nad Notecią, zdejmowanie warstwy humusowej Nakło nad Notecią, korytowanie dróg Nakło nad Notecią, zasypki ław fundamentowych Nakło nad Notecią, rozbiórki i wyburzenia Nakło nad Notecią, odśnieżanie Nakło nad Notecią, usuwanie awarii wod-kan Nakło nad Notecią, wuko Nakło nad Notecią, czyszczenie i udrażnianie kanałów i studzienek metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną wuko Nakło nad Notecią, liebherr Nakło nad Notecią, walce wacker amman Nakło nad Notecią, zagęszczarki Nakło nad Notecią, zagęszczarki Nakło nad Notecią, szalunki Nakło nad Notecią, obudowy wykopów Nakło nad Notecią, recykler do asfaltu Nakło nad Notecią, pompowe agrefaty igłofitrowe Nakło nad Notecią, zgrzewarka doczołowa elektrooporowa Nakło nad Notecią, zgrzewanie rur PE Nakło nad Notecią, motopompa Nakło nad Notecią, Sieci wodno-kanalizacyjne Nakło nad Notecią, Sieci wod-kan Nakło nad Notecią, Sieci wod kan Nakło nad Notecią, Sieci wodociągowe Nakło nad Notecią, Sieci sanitarne Nakło nad Notecią, Sieci kanalizacyjne Nakło nad Notecią, Kanalizacja deszczowa Nakło nad Notecią, Kanalizacja tłoczna Nakło nad Notecią, Przyłącza Nakło nad Notecią, Przyłącza wodociągowe Nakło nad Notecią, Przyłącza kanalizacyjne Nakło nad Notecią, Usuwanie awarie sieci wod kan Nakło nad Notecią, Udrażnianie kanalizacji WUKO Nakło nad Notecią, Czyszczenie kanalizacji WUKO Nakło nad Notecią, Przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami Nakło nad Notecią, Przepompownie ścieków Nakło nad Notecią, Tłocznie ścieków Nakło nad Notecią, Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody Nakło nad Notecią, Odwodnienia wykopów igłofiltrami i igłostudniami Nakło nad Notecią, Igłofiltry Nakło nad Notecią, Odwodniania gruntu Nakło nad Notecią, Zgrzewanie rur PE Nakło nad Notecią, Roboty drogowe Nakło nad Notecią, Wykopu Nakło nad Notecią, Zmechanizowane roboty zimne Nakło nad Notecią, Roboty zimne Nakło nad Notecią, Asfalty Nakło nad Notecią, Usługi koparka Nakło nad Notecią, Usługi minikoparka Nakło nad Notecią, usługi koparko-ładowarka Nakło nad Notecią, usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym Nakło nad Notecią,